Smart Cities: Města budoucnosti!?

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Anglické slovní spojení Smart City se v posledních letech často skloňuje ve všech možných směrech. Samotný termín vznikl už v průběhu 90. let ve Spojených státech. V této souvislosti se ovšem hovoří i o dalších termínech jako např. „Digital City“, „Inteligent City“, „Information City“, které v podstatě nazývají jiným způsobem to samé. O co vlastně jde a proč se o nich tak hojně diskutuje?

Co je Smart City?

Smart City se zabývá především optimalizací využití energií, dopravní infrastruktury a zlepšení funkce městské správy. např. prostřednictvím veřejné online dostupnosti infromací a dat. Klade si za cíl umožnit lidem přehled o hospodaření, službách veřejnosti nebo zefektivnění podnikatelského prostředí.

Smart cities, zdroj: http://www.bankinfosecurity.asia

Smart cities, zdroj: www.bankinfosecurity.asia

Nejde jen o nejmodernější technologie

Hlavním cílem je najít koncept, který bude schopný městům zajistit trvale udržitelný model rozvoje, vynikající kvalitu života, bezpečnost a maximální efektivitu využití energie. To vše za přispění využití nejmodernějších technologií. Smart City ale rozhodně nejsou jen o nejmodernějších technologiích. Technika zde pouze vystupuje jako jeden z nástrojů, který má obyvatelům města zajistit kvalitní a bezpečný život a zefektivnit využívání energií a obecně nabízených služeb. Pozor ale na pravý význam. To, že má město inteligentní a energeticky efektivní pouliční osvětlení, ještě neznamená, že je zároveň Smart. Na druhou stranu je pravda, že města spotřebovávají mezi 60 až 80 % energie na celém světě a tudíž jsou zodpovědné za velké podíly emisí skleníkových plynů. Proto je nezbytně nutné snížení energetické náročnosti měst a omezení emisí skleníkových plynů. A to je jeden z dalších důležitých cílů Smart City.

Co je Smart City? V češtině je Smart City označováno jako chytré město. Na zahraničních serverech existuje velké množství různých publikací, které se zabývají právě touto problematikou. Bohužel v českém jazyce dosud neexistuje ucelený přehled o současném stavu v tomto velmi mladém oboru.

Dobrá myšlenka v rukách nenasytných podnikatelů

Důvodem pro motivaci ke vzniku této skvělé myšlenky je také fakt, že technologické firmy si v dobách finanční krize začaly hledat nový zdroj příjmů. Právě jedním z nich může být koncept Smart City. Právě tahle motivace je častým terčem kritiky, poněvadž se jedná v podstatě o prostředek firem, jak dosáhnout vyšších zisků. A původní snaha o něco důležitého a potřebného pro lidi se poněkud vytrácí. Přesto je třeba říci, že koncept Smart City má opravdu velký potenciál, ale je třeba najít určité hranice, kdy je ještě prospěšný a kdy už naopak škodí.

Autor: Michaela Havlová

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone